Cvećara Maki M

Uslovi poručivanja i isporuke proizvoda Cvećare Maki M

Uslovi poručivanja i isporuke proizvoda MARINA STOILJKOVIĆ PREDUZETNIK STR MAKI M CVEĆARSKA RADNJA BEOGRAD (VOŽDOVAC) ( u daljem tekstu i radu staja će: Cvećare Maki M)
SADRŽAJ

Osnovni podaci o nama

Osnovni podaci o Cvećari Maki M, vlasnica gospodja Marina Stoiljković, su prikazani u nastavku:

 • Naš pun naziv je:
  • MARINA STOILJKOVIĆ PREDUZETNIK STR MAKI M CVEĆARSKA RADNJA BEOGRAD (VOŽDOVAC)
 • Adresa: Crnotravska 1a, Voždovac (Banjica), Beograd
 • Delatnost i šifra delatnosti:
  • Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама.
  • 4776
 • Matični broj: 55217769
 • Poreski indetifikacioni broj: 102391374
 • Web adresa: https://cvecaramakim.com/
 • Kontakt telefon: (+381) 11 3676212
 • Mobilni telefon: (+381) 69 1124317
 • kontakt e-mail:
  • cvecaramakim@gmail.com (za sva pitanja u vezi nabvke, isporuke, cenama, načinom dostave, vlasničkim pitanjima, isplate, uplate, reklamacije…)
  • admin@cvecaramakim.com (za sva pitanja u vezi rada sajta, društvenih mreža).

Proizvodi (cveće i biljni materijal)

Zbog sezonskih karakteristika i prirode biljnog Cvećara Maki M ne može garantovati da će izgled proizvoda biti u svim detaljima istovetan onome s pripadajuće slike. Cvećara Maki M će uvek težiti da ugrađeni elementi budu istovetni sa fotografijom poručenog aranžmana, ali u interesu poručioca, Cvećara Maki M zadržava pravo zamene jedne ili više komponenti u proizvodu, ali uvek tako da proizvod i dalje stilom i kvalitetom odgovara pripadajućem opisu.

Cveće na pojedinim slikama se nalazi u punom cvatu. Cvećara Maki M zadržava pravo da u naručeni aranžman ugradi cveće u fazi pupoljka (čime se trajanje cvetnog aranžmana vremenski produžava).

Uslovi naručivanja i isporuke cvetnih aranžmana

Web stranica www.cvecaramakim.com (u daljem tekstu Cvećara Maki M) je u vlasništvu MARINA STOILJKOVIĆ PREDUZETNIK STR MAKI M CVEĆARSKA RADNJA BEOGRAD (VOŽDOVAC), Beograd, Crnotravska 1a vlasnik gospođa Marina Stoiljković.

Objašnjenje termina koji se koriste u tekstu:

NARUDŽBINA je obligacioni odnos kupca (lica koje je naručilo robu i izvršilo ili se obavezalo da će izvršiti plaćanje) i Prodavca koji se obavezao da će prodatu robu isporučiti primaocu na mesto i/ili adresu koju je kupac odredio.

VAŽEĆA NARUDŽBINA je kada je kupac izvršio plaćanje ili se obavezao da će izvršiti plaćanje i kada je stavio na raspolaganje Prodavcu sve neophodne podatke potrebne za izvršenje isporuke.

NARUČILAC (KUPAC) je lice koje je naručilo robu od Prodavca (ujedno je dostavio podatk o osnovnom mestu-adresi isporuke – detalji za naplatu).

ISPORUKA NA DRUGU ADRESU je adresa na koje je odredio naručilac da se roba isporuči (različita od adrese kupca) nakon izvršenog plaćanja.

Primanje narudžbine

Cvećara Maki M prima narudžbine putem prodajnog mesta, telefonom ili pismeno putem e-mail-a (direktno napisanog ili poslatog preko on-line formulara koji se nalazi na prodajnom mestu).

Naručilac je dužan da Cvećari Maki M pruži sve relevantne podatke ne za uspešnu i nesmetanu isporuku a koji se odnose na ime i prezime primaoca, tačnu adresu na koju se vrši dostava, kontakt
telefon primaoca i druge bitne podatke.

Zaštita privatnosti korisnika

U ime Cvećare Maki M obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Cvećare Maki M (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Rokovi i termini isporuke

Cvećara Maki M će naručenu robu isporučiti na traženu adresu po želji kupca vodeći računa da se ispoštuje željeno vreme isporuke.

Cvećara Maki M zadržava pravo da sat i minut dostave prilagodi svojim mogućnostima ali ne više od 60 minuta pre i 60 minuta posle traženog vremena isporuke.

Dostava cveća za sahrane (na groblje, u kapelu iz koje se vrši ispraćaj) se obavlja najkasnije jedan sat pre zakazanog termina sahrane.

Dostava

Cvećara Maki M će naručeni cvetni aranžman dostaviti na adresu primaoca.

Naručilac može biti i primalac, ako naručuje cveće za sebe. Osim primaoca cveće može preuzeti i bilo koja druga osoba na adresi primaoca ukoliko to želi učiniti.

Cvećara Maki M će naručioca obavestiti o izvršenoj dostavi (SMS-om, e-mailom ili telefonom).

Naručioc je obavezan da bude telefonski dostupan u vreme naznačeno za dostavu kako bi mogao stupiti u kontakt u slučaju mogućih problema prilikom dostave.

Dostava u bolnice, hotele i kancelarije: 

Za dostavu u navedene institucije biće potrebni dodatni podaci: tačan naziv ustanove, adresa, telefon, broj sobe, sprat itd.

Dostava na takva mesta se smatra izvršenom i kada naručeni aranžman primi osoba zadužena za prijem ovakvih pošiljki.

Izvršenje dostave i ograničenja dostave

Dostava će se smatrati izvršenom kad primaoc ili nadležna osoba na adresi primaoca potpiše dostavnicu.

Cvećara Maki M će uložiti maksimalne napore da izvrši dostavu, ali u četiri niže navedena slučaja iako se dostava ne izvrši, smatra se izvršenom:

 1. Primalac odbija primiti pošiljku;
 2. Adresa ili podaci o primaocu netačni;
 3. Primalac nije na navedenoj adresi u naznačeno vreme a eventualna prisutna lica (sustanari, komšije, kolege) odbijaju da prime cvetni aranžman;
 4. Viša sila kojom je Cvećara Maki M stavljena u situaciju da nije u mogućnosti da izvrši dostavu.

U prva tri slučaja obavestićemo naručioca o nastaloj situaciji. Naručioc će, ukoliko to želi, moći o svom trošku podići proizvod u cvećari u roku od 36 sati od trenutka kad ga obavestimo. Ukoliko u ovoj situaciji u roku od 30 minuta ne možemo stupiti u kontakt s naručiocem, dostavu ćemo smatrati izvršenom.

Reklamacije 

Reklamacije na isporučeni cvetni aranžman, Cvećara Maki M će uvažiti ukoliko je dojavljena u roku od 1 sata nakon izvršene dostave.

Reklamacije će se uvažiti u slučaju da Cvećara Maki M nije ispoštovala bilo koji ugovoreni deo u narudžbenici, ukoliko je isporučen pogrešan cvetni aranžman ili je isporuka izvršena pogrešnoj osobi ili na pogrešnu adresu (greškom Cvećare Maki M).

Cvećara Maki M  se obavezuje da eventualne navedene propuste ispravi u najkraćem mogućem vremenu.

Reklamacije na oštećenje u transportu

Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu. Svako oštećenje pri transportu kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe.

Ukoliko uočite takvo oštećenje, nemojte potpisati prijem pošiljke ili zamolite kurira da sačeka dok proverite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi delovi su na broju, potpišite prijem pošiljke.

Reklamacije na podatke ili pogrešnu vrstu robe

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj +381 69 1124317, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na e-mail cvecaramakim@gmail.com ili prodavnica@cvecaramakim.com, i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, odgovorićemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.

Način plaćanja na internet prodavnici

Plaćanje proizvoda na našoj internet prodavnici je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama – VISA, Maestro ili MasterCard, Dina i Amex koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa Banca Intesa ad Beograd i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko zaštićene strane banke, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.
Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena i ulazi u dalji proces pripreme za isporuku. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namenu.
Transkacija će biti kompletirana i iznos skinut sa vašeg računa tek kada su proizvodi pripremljeni za transport i predati kurirskoj službi. U slučaju da se plaćanje ne kompletira, odnosno iznos se ne skine sa računa do isteka 7 kalendarskih dana od prihvatanja Vaše porudžbine, ta porudžbenica će biti otkazana i izbrisana. Nakon isteka roka od 7 dana, novac rezervisane na Vašem računu se oslobadjaju i biće Vam ponovo na raspolaganju. Nakon toga možete ponoviti istu ili novu porudžbinu, i izvršiti plaćanje vezano za njih.
Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Cvećara Maki M je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Izjava o PDV-u

Cvećara Maki M – MARINA STOILJKOVIĆ PREDUZETNIK STR MAKI M CVEĆARSKA RADNJA BEOGRAD (VOŽDOVAC), nije u sistemu PDV-a.

Otkazivanje narudžbine

Poručioc ima pravo da otkaže svoju narudžbinu ukoliko se desi da neposredno posle potvrde iste uvidi da je napravio grešku prilikom ubacivanja proizvoda u korpu. Potrebno je da u roku od sat vremena nakon obavljene transakcije, na e-mail: cvecaramakim@gmail.com dostavi razlog nastanka otkazivanja narudžbine.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS” 62/2014), stavom 4. iz člana 37. ovog zakona utvrđuje se sledeće: Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja.

Upozorenja i situacije u kojima Prodavac ne preuzima odgovornost za nastalu štetu

Poručioc treba da je svestan da poručuje „živi” proizvod, pa iako Cvećara Maki M garantuje da će upotrebiti biljni materijal najboljeg kvaliteta, dužina “života” dostavljenih proizvoda zavisi od prirode prolaznosti samog biljnog materijala i o nezi koju mu primalac pruži.

Neke vrste cveća i lišća mogu biti toksične ili izazivati osipe na koži. Potrebno je držati ove proizvode izvan dohvata dece i osoba sa osetljivom kožom, prati ruke nakon kontakta sa cvećem i lišćem.

Polen s prašnika nekih cvetnih vrsta (poput liljana ili anemona) može ostaviti trajne mrlje na odeći. Primalac treba da vodi računa da se odeća i nameštaj ne dodiruju sa ovakvim vrstama cveća.

Nikada ne ostavljajte cveće blizu električnih naprava i uvek koristite nekakav zaštitni materijal između posuda s biljem i površine na kojoj one stoje.

Neki aranžmani sadrže voće, povrće, sveće ili druge dekorativne predmete. Niti jedan deo aranžmana nije namenjen ljudskoj niti životinjskoj ishrani.

Sveće, nije preporučljivo paliti u blizini zapaljivih stvari i predmeta ili ih zapaljene ostaviti bez nadzora.